کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری مدیریت فناوری اطلاعات ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها (کتاب تست دکتری مدیریت فناوری اطلاعات)

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته – مدیریت دانش)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری