بهترین کتاب عمومی آزمون استخدامی, معرفی و ارائه منابع عمومی آزمون استخدامی و کتاب جامع آزمونهای استخدامی توسط سایت تحصیلات تکمیلی در این مقاله مورد بررسی و ارائه کاربران گرامی قرار گرفته است.

مواد امتحانی دروس عمومی در آزمون های استخدامی شامل 7 درس اصلی می باشد که عبارتنداز:

  • زبان و ادبیات فارسی
  • فرهنگ و معارف اسلامی (معارف و احکام)
  • ریاضی و آمار مقدماتی
  • کامپیوتر (ICDL) مهارت های هفتگانه icdl
  • هوش و استعداد تحصیلی
  • قانون اساسی و اطلاعات عمومی
  • زبان انگلیسی

قاعدتا مطالعه هر یک از این دروس یک کتاب کامل و جداگانه می طلبد و بهترین کتاب عمومی آزمون استخدامی برای مطالعه کتاب های دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی برای هر درس می باشد. اما با توجه به اینکه در آزمون استخدامی هر رشته ای تعداد زیادی دروس تخصصی و همچنین دروس عمومی مورد طرح سوال قرار می گیرد، برخی از داوطلبان معتقدند مطالعه حجم کتاب های پیشنهاد شده بعضا زیاد می باشد و با توجه به فرصت مطالعه محدودی که دارند، نیازمند کتاب جامع آزمونهای استخدامی و البته کامل با عنوان بهترین کتاب عمومی آزمون استخدامی هستند.

بنابریان برای داوطلبانی که به دنبال یک کتاب جامع برای آمادگی دروس عمومی در آزمون استخدامی می باشند کتابهای زیر را پیشنهاد می کنیم که هر کدام از کتاب های زیر منبعی بسیار مفید برای دروس عمومی استخدامی می باشد.

بهترین کتاب عمومی آزمون استخدامی