منابع کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

مهمترین منابع کارشناسی ارشد (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون برای درس رواشناسی شخصیت به شرح زیر می باشند:

 1. دوان شولتز – سیدنی آلن شوتز / نظریه های شخصیت / ترجمه یحیی سید محمدی (۱۳۸۷) / نشر ویرایش
 2. ر. مای لی – پ- ربرتو / ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت / ترجمه محمود منصور (۱۳۸۷) / انتشارات دانشگاه تهران
 3. آذر نادی / خلاصه مباحث کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت / انتشارات پردازش / ۱۳۸۹
 4. یوسف کریمی / روانشناسی شخصیت (۱۳۸۸) / نشر ویرایش
 5. حمزه گنجی / ارزیابی شخصیت (۱۳۸۴) / نشر ساوالان
 6. ریچارد رایکمن / نظریه های شخصیت / ترجمه: مهرداد فیروزبخت (۱۳۸۷) / نشر ارسباران
 7. علی اکبر سیاسی / نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناسی (۱۳۶۷) / انتشارات دانشگاه تهران
 8. سعید شاملو / مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت (۱۳۶۶) / انتشارات چهر
 9. سیروس ایزدی / روانشناسی شخصیت از دیدگاه مکاتب (۱۳۵۱) / نشر دهخدا
 10. Maddi, S-R (1972) theories: A comparative Analysis. Homewood Ill: Dorsey press
 11. L.A Pervin (Ed) Hand book of Personality and Research. Newyork Gvilford

پست‎های مرتبط:

منابع دکتری روانشناسی

منابع دکتری روانشناسی

منابع دکتری روانشناسی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون دکتری به...

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی رشد

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی رشد

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی رشد (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون...

منابع کارشناسی ارشد آزمون های شناختی هوش و استعداد

منابع کارشناسی ارشد آزمون های شناختی هوش و استعداد

منابع کارشناسی ارشد آزمون های شناختی هوش و استعداد (منابع...