کتاب نظریه های شخصیت پوران پژوهش اثر مرتضی عباسی

تحصیلات تکمیلی / محصولات / گروه علوم انسانی / مشاوره / ارشد مشاوره / کتاب نظریه های شخصیت پوران پژوهش اثر مرتضی عباسی

کتاب نظریه های شخصیت پوران پژوهش اثر مرتضی عباسی

۱۸,۰۰۰ تومان

موجود در انبار

 • درسنامه جامع و کامل نظریه های شخصیت

 • ارائه نکات مهم و کلیدی در هر فصل و مبحث

 • سوالات طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی

موجود در انبار

توضیحات

کتاب نظریه های شخصیت پوران پژوهش اثر مرتضی عباسی شامل:

 • درسنامه جامع و کامل نظریه های شخصیت
 • ارائه نکات مهم و کلیدی در هر فصل و مبحث

بخشی از مقدمه مؤلف کتاب (مرتضی عباسی)

در این کتاب سعی شده است کلیه مطالب و نظریه های شخصیت در قالب رویکردهای روان‌شناسی شخصیت ارائه گردد از جمله رویکردهای مطرح در روان‌شناسی شخصیت عبارتند از:
رویکرد در روان‌کاوی: در این قسمت سعی شده است نظریه‌های فروید، آدلر، یونگ، فرام، هورنای، اریکسون، سالیوان، موری و همین‌طور کلیه نظریه‌های نظریه‌پردازان روابط شیء ارائه گردد.
رویکرد رفتارگرایی: در این قسمت سعی شده است نظریه‌های رفتاری (مانند نظریه اسکینر، پاولف و واتسون) به علاوه نظریه‌های رفتاری – شناختی مانند بندورا، راتر و … ارائه گردد.
رویکرد انسان‌گرایی: در این قسمت نظریه‌های رهبران نهضت انسان‌گرایی (مزلو، راجرز) به علاوه مفاهیم بنیادی رویکرد انسان‌گرایی ارائه شده است.
رویکرد صفات: در این قسمت نیز مفاهیم بنیادی و همین‌طور نظریه‌های صفات (مثل نظریه آلپورت، کتل، آیزنک و …) ارائه شده است.

سرفصلهای مباحث کتاب نظریه های شخصیت پوران پژوهش:

فصل اول: مفاهیم کلی شخصیت

 1. روانشناسی شخصیت چیست؟
 2. تعریف شخصیت
 3. تعریف نظریه
 4. چرا نظریه‌های متفاوت وجود دارند
 5. ویژگی‌های یک نظریه خوب
 6. عوامل موثر بر نظریه های شخصیت
 7. مفروضه‌های اساسی در مورد ماهیت انسان

فصل دوم: سنجش شخصیت

 1. سنجش در مورد مطالعه شخصیت
 2. روش‌های محاسبه پایانی
 3. اعتبار (روایی)
 4. روش‌های سنجش
 5. مصاحبه
 6. سنجش رفتار
 7. پژوهش در مطالعه شخصیت

فصل سوم: نظریه روان‌کاوی

 1. زندگی‌نامه فروید
 2. الگوی مکان‌نگاری ذهن
 3. مفاهیم ساختاری
 4. انگیزش‌ها: غریزه‌ها
 5. اضطراب
 6. مکانیزم‌های دفاعی و اضطراب
 7. مسائل رشد روانی – جنسی
 8. دیدگاه فروید در مورد ماهیت انسان
 9. سنجش در نظریه روان‌کاوی
 10. تعریف روان‌کاوی
 11. آسیب روانی در روان‌کاوی چگونه ایجاد می‌شود
 12. فرآیند درمان روان‌کاوی
 13. مرحله پایانی درمان
 14. محتوای درمان روان‌کاوی
 15. تعارض‌های درون فردی و میان فردی
 16. ارزیابی نظریه فروید

فصل چهارم: نظریه ملانی کلاین

 1. تاریخچه زندگی ملانی کلاین
 2. زندگی روانی کودک
 3. مواضع
 4. مکانیزم‌های دفاعی روانی
 5. درون فکنی
 6. فرافکنی
 7. تقسیم کردن
 8. همانند‌سازی فرافکن
 9. درونی‌سازی
 10. عقیده اُدیپ
 11. برداشت نظریه‌های روابط شیئ در مورد ماهیت انسان

فصل پنجم: نظریه‌پردازان روابط شیئی

 1. تاریخچه زندگی ماهلر
 2. مراحل رشد بهنجار
 3. تمرین کردن اولیه (9 تا 12 ماهگی ـ الی 15 ماهگی)
 4. آغاز ثبات شیئی هیجانی و تثبیت فردیت (24 ـ 30 ماهگی)
 5. دیدگاه هینزکوهات
 6. اتوکرنبرگ
 7. رونالدفریبرن
 8. دونالدوینیکات
 9. تاریخچه زندگی جان‌بالبی
 10. نظریه دلبستگی جان‌بالبی
 11. مراحل رشد دلبستگی
 12. ارزیابی ایمنی دلبستگی

فصل ششم: نظریه اشپیتز

فصل هفتم: نظریه آنافروید

 1. تاریخچه زندگی آنافروید
 2. مراحل مقدماتی دفاع
 3. مکانیزم همانندسازی (همسان‌سازی) با پرخاشگری
 4. پیدایش مکانیزم‌های دفاعی
 5. مفهوم خط تحول
 6. نظریه لووینگر در مورد رشد من

فصل هشتم: نظریه یونگ

 1. تاریخچه زندگی یونگ
 2. انرژی روانی
 3. اصول مربوط به انرژی
 4. نظام‌های شخصیت
 5. من
 6. نگرش‌ها: برون‌گرایی و درون‌گرایی
 7. کارکردهای روان‌شناختی
 8. احساس
 9. حس کردن
 10. شهود
 11. ناهوشیار شخصی
 12. هوشیار
 13. ناخود‌آگاه همگانی
 14. سایه
 15. خود
 16. مراحل رشد شخصیت
 17. برداشت یونگ از ماهیت انسان
 18. سنجش و اندازه‌گیری در نظریه یونگ
 19. درمان یونگی

فصل نهم: نظریه آدلر

 1. تاریخچه زندگی آدلر
 2. مفاهیم بنیادی نظریه آدلر
 3. احساس حقارت
 4. اهداف تخیلی (غایت‌نگری خیالی)
 5. شیوه زندگی
 6. خود خلاق (نیروی خلاق)
 7. علاقه اجتماعی
 8. ترتیب تولد
 9. فرزند اول
 10. فرزند دوم
 11. فرزند میانی
 12. فرزند آخر
 13. تک فرزند
 14. وحدت و انسجام شخصیت
 15. مفروضه‌های اساسی آدلر در ارتباط با ماهیت انسان
 16. سنجش در نظریه آدلر
 17. نظریه آسیب‌شناسی روانی
 18. نظریه فرایند درمانی
 19. رابطه درمانی
 20. سنجش و تحلیل
 21. تحلیل رویا
 22. اولویت‌های شخصیت
 23. بینش و تفسیر
 24. ایجاد جهت‌گیری مجدد
 25. فنون آدلری
 26. محتوای درمان

فصل دهم: نظریه هورنای

 1. تاریخچه زندگی هورنای
 2. مقایسه فروید با هورنای
 3. تاثیر فرهنگ
 4. اهمیت تجارب کودکی
 5. خصومت بنیادی و اضطراب بنیادی
 6. سائق‌های وسواسی
 7. گرایش‌های روان‌رنجور
 8. خودانگاره آرمانی
 9. روان‌شناسی زنانه
 10. روان‌درمانی
 11. نظر هورنای در مورد ماهیت انسان

فصل یازدهم:نظریه اریکسون

 1. تاریخچه زندگی اریکسون
 2. اصل اپی‌ژنتیک
 3. نظر اریکسون در مورد ماهیت انسان

فصل دوازدهم: هارتمن

 1. زندگی علمی هارتمن
 2. نظریه هارتمن
 3. مراحل شکل‌گیری ساخت روان

فصل سیزدهم: نظریه سالیوان

 1. زندگی‌نامه سالیوان
 2. مفاهیم نظریه سالیوان
 3. نیازها
 4. اضطراب
 5. پویش‌ها
 6. بدخواهی
 7. صمیمیت
 8. شهوت
 9. سیستم خود (دستگاه خود)
 10. شخصیت بخشی‌ها
 11. شخصیت بخشی‌های خیالی
 12. سطوح شناخت از دیدگاه سالیوان
 13. مراحل رشد
 14. نکات نظریه سالیوان

فصل چهاردهم: نظریه اریک فرام

 1. زندگی فرام
 2. فرض‌های اساسی فرام
 3. مکانیزم‌های روانی برای بازیافتن امنیت
 4. نکاتی ضروری در مورد مکانیزم‌های گریز از آزادی
 5. نیازهای انسان از دیدگاه فرام
 6. تیپ‌های منش (جهت‌گیری منش)
 7. جهت‌گیری ثمربخش
 8. اختلال‌های شخصیت از دیدگاه فرام
 9. روان‌درمانی
 10. اشکالات نظریه فرام
 11. برداشت فرام در مورد ماهیت انسان

فصل پانزدهم: نظریه هنری موری

 1. زندگی‌نامه هنری‌موری
 2. اصول شخصیت‌شناسی
 3. شخصیت چیست؟
 4. نظریه نیاز
 5. چه تعداد نیاز وجود دارد؟
 6. فهرست نیازهای موری
 7. نیازها چگونه تعامل دارند؟
 8. بخش‌های شخصیت
 9. شخصیت چگونه رشد میکند؟
 10. عقده‌ها
 11. مراحل رشد
 12. نظر موری در مورد ماهیت انسان
 13. سنجش و پژوهش در نظریه موری

فصل شانزدهم: نظریه اسکینر

 1. زندگی‌نامه اسکینر
 2. پیشگامان رفتارگرایی علمی اسکینر
 3. شرطی‌سازی
 4. شکل‌دهی
 5. تقویت و تنبیه
 6. تعمیم و تمیز محرک
 7. تقویت‌کننده‌های شرطی و تعمیم یافته
 8. برنامه‌های تقویت
 9. خاموشی
 10. رفتار خرافی و نامعقول
 11. خودگردانی رفتار
 12. ماهیت انسان از دیدگاه اسکینر

فصل هفدهم: نظریه دالارد – میلر

 1. انواع تعارض
 2. عادت
 3. نظر دالارد و میلر در مورد اعمال عالی ذهن
 4. مراحل رشد

فصل هجدهم: نظریه بندورا

 1. تاریخچه زندگی بندورا
 2. انسان به عنوان موجودی عامل
 3. جبرگرایی متقابل
 4. رویارویی‌های تصادفی و رویدادهای غیرمنتظره
 5. سیستم خود
 6. کارایی شخصی
 7. خودگردانی
 8. خودگردانی از طریق عامل اخلاقی
 9. یادگیری مشاهده‌ای
 10. ویژگی‌های موقعیت سرمشق‌گیری
 11. فرآیندهای حاکم بر یادگیری مشاهده‌ای
 12. درمان
 13. نظر بندورا در مورد ماهیت انسان

فصل نوزدهم: نظریه جولین راتر

 1. زندگینامه جولین راتر
 2. نظریه یادگیری اجتماعی راتر
 3. آزادی حرکت
 4. کمترین سطح هدف
 5. نیازها
 6. طبقات نیازها
 7. مکان کنترل درونی و بیرونی
 8. اعتماد میان فردی
 9. نظر راتر در مورد ماهیت انسان
 10. رفتار ناسازگارانه
 11. روان درمانی

فصل بیستم: نظریه‌های سازه‌های شخصی کلی

 1. خلاصه زندگینامه کلی
 2. اصول اساسی روان‌شناسی سازه‌های شخصی کلی
 3. نقش فرآیندهای شناختی
 4. جایگزین گرایی سازنده (بدل گرایی سازنده)
 5. سازه‌های شخصی
 6. ویژگی‌های سازه‌ها
 7. انواع سازه‌ها
 8. پیش‌بینی رویدادهای زندگی
 9. کاربردهای نظریه سازه شخصی
 10. رشد نابهنجار
 11. روان‌درمانی از دیدگاه کلی
 12. سنجش در نظریه کلی
 13. نظر کلی در مورد ماهیت انسان

فصل بیست و یکم: نظریه لوین

 1. مفاهیم ساختاری نظریه لوین
 2. فضای زندگی
 3. اصول سه‌گانه حرکت و ارتباط
 4. سطح آرزو
 5. تعارض
 6. پویایی‌شناسی گروه
 7. بازگشت و بازگشت نو

فصل بیست و دوم: نظریه مزلو

 1. زندگی مزلو (1908-1970)
 2. نظر مزلو درباره انگیزش
 3. ویژگی‌های نیازها
 4. سلسله مراتب نیازها
 5. نیازهای هنرشناسی
 6. نیازهای شناختی
 7. نیازهای روان رنجور
 8. محروم شدن از نیازها
 9. ماهیت مرتبط با غریزه نیازها
 10. مقایسه نظریه نیازهای مزلو و راجرز
 11. ویژگی‌های افراد خودشکوفا
 12. مفروضه‌های اساسی نظریه مزلو

فصل بیست و سوم: نظریه راجرز

 1. مفاهیم اساسی نظریه راجرز
 2. عوامل مؤثر بر رشد خودپنداره
 3. جملات نوزده‌گانه نظریه راجرز
 4. برداشت از ماهیت انسان
 5. اهداف درمان فردمدار
 6. وظیفه و نقش درمانگر
 7. وظیفه درمانجو
 8. رابطه درمانی
 9. فرایند مشاوره راجرزی
 10. سنجش در نظریه راجرز

فصل بیست و چهارم: نظریه‌های سرشتی

 1. نظریه ارنست کرچمر
 2. نظریه سرشتی شلدون
 3. مراحل سه‌گانه تحقیق برای شناخت شخصیت

فصل بیست و پنجم: نظریه آلپورت

 1. زندگینامه گوردون آلپورت
 2. تعریف شخصیت
 3. وراثت و محیط
 4. صفت شخصیت
 5. انواع صفات برحسب میزان نفوذ آن را در شخصیت
 6. خویشتن
 7. مراحل رشد خویشتن
 8. انواع خودمختاری کنشی
 9. اصول خودمختاری کنشی
 10. نظر آلپورت در مورد ماهیت انسان

فصل بیست و ششم: نظریه کتل

 1. زندگینامه کتل
 2. نظر کتل در مورد صفات شخصیت
 3. صفات توانشی
 4. صفات خلقی
 5. صفات بهنجار و نابهنجار
 6. صفات پویشی
 7. مکمل‌سازی
 8. صفات سطحی و عمقی
 9. روش‌های تحقیق در نظریه کتل

فصل بیست و هفتم: نظریه آیزنک

 1. ابعاد و ارزیابی شخصیت
 2. سلسله مراتب ارزیابی‌ها
 3. الگوی پنج عاملی رابرت مک کری و پل کوستا (پنج عامل بزرگ شخصیت)

فصل بیست و هشتم: نظریه‌های زمینه محدود

 1. سایر پژوهش‌های مربوط به نظریه انگیزش پیشرفت
 2. ارزیابی هیجان‌خواهی
 3. نتایج پژوهش‌ها بر اساس نظریه زاکرمن
 4. الگوی انتساب
 5. لئون‌فستینگر
 6. کرت گلدشتاین (1955-1878)
 7. برابرسازی
 8. همسازی با محیط
 9. نگرش انتزاعی و عینی

توضیحات تکمیلی

وزن872 g
» شرح درس:

درسنامه بسیار جامع و کامل نظریه های شخصیت بهمراه نکات مهم و کلیدی

» معرفی منابع:

دارد

» مؤلف / مؤلفان:

مرتضی عباسی

» ناشر:

انتشارات پوران پژوهش

» نوبت چاپ:

چاپ دوم – 1395

» تعداد صفحات:

394 صفحه قطع وزیری

» شابک:

978-964-184-443-3

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب نظریه های شخصیت پوران پژوهش اثر مرتضی عباسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن