با توجه به عدم اطلاعات کافی متقاضیان ورود به مقطع دکتری پیرامون مصاحبه‌ حضوری آزمون دکتری و عدم وجود منابع کافی در این زمینه، کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری بخش عمومی ویژه کلیه رشته ها تهیه شده است. برخی از مباحثی که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است تعریف مصاحبه, موارد عمومی و کلیات مصاحبه, نکات رفتاری در مصاحبه دکتری, نکات ظاهری در مصاحبه دکتری, مواردی که قبل از ورود به مصاحبه باید انجام شود, سؤالاتی که عموماً در مصاحبه ها پرسیده می شود, اقداماتی که موجب عملکرد بهتر در مصاحبه می شود, انتظاراتی که اساتید مصاحبه گر از شما دارند و سایر آموزش های مصاحبه عمومی دکتری در 20 صفحه قطع رحلی می باشد.

هدف از تدوین و تالیف این کتاب افزایش دانش و آگاهی و آشنایی داوطلبان با شرایط عمومی و نوع سؤالاتی است که در جلسه مصاحبه حضوری پرسیده می‌شود.

این کتاب به داوطلبان کمک می کند که ندانسته‌های خود را در ارتباط با مصاحبه حضوری به حداقل برسانند.