با توجه به عدم اطلاعات کافی متقاضیان ورود به مقطع دکتری پیرامون مصاحبه‌ حضوری آزمون دکتری و عدم وجود منابع کافی در این زمینه، کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون دکتری ویژه رشته‌‌ مهندسی کامپیوتر (نرم افزار و الگوریتم، هوش مصنوعی) تهیه شده است و شامل دو بخش می باشد:

بخش اول : در ارتباط با شرایط عمومی حضور یک داوطلب در جلسه مصاحبه حضوری می‌باشد
بخش دوم : سوالات تخصصی درسی مهندسی کامپیوتر می‌باشد که از داوطلب سوال می‌شود.

هدف از تدوین و تالیف این کتاب افزایش دانش و آگاهی و آشنایی داوطلبان با شرایط عمومی و نوع سؤالاتی است که در جلسه مصاحبه حضوری پرسیده می‌شود.

این کتاب به داوطلبان کمک می کند که ندانسته‌های خود را در ارتباط با مصاحبه حضوری به حداقل برسانند.