• خلاصه مباحث اساسی و کاربردی دروس تخصصی دکتری روانشناسی تربیتی در دو جلد کتاب
  • معرفی مطالب مهم و نکات برتر منابع و آزمون ها دکتری روانشناسی تربیتی
  • تدوین سرفصلهای اصلی دکتری روانشناسی تربیتی در دو جلد کتاب
  • تست های شبیه سازی شده و تألیفی آزمون Ph.D
  • تست های طبقه بندی شده آزمونهای دکتری دوره های گذشته تا 97
  • پاسخنامه کلیدی و تشریحی

شامل دروس (روانشناسی تربیتی, یادگیری و انگیزش, سنجش و اندازه گیری, آمار و روش تحقیق «کیفی و کمی»)