کتاب سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ (کتاب تست کنکور دکتری روانشناسی تربیتی) با پاسخ کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و روش تحقیق (کمی وکیفی)) و کارشناسی ارشد شامل (روان شناسی تربیتی – یادگیری و انگیزش – سنجش و اندازه گیری)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری