کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری روانشناسی تربیتی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و روش تحقیق (کمی وکیفی)) و کارشناسی ارشد شامل (روان شناسی تربیتی – یادگیری و انگیزش – سنجش و اندازه گیری)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری