توضیحات

کتاب حقوق، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به شهرسازی کشور ویژه آزمونهای نظام مهندسی (رشته شهرسازی) تألیف مهندس محمد عظیمی آقداش انتشارات نوآور

قابل استفاده برای:

 • داوطلبان آزمونهای نظام مهندسی
 • داوطلبان آزمونهای ادواری و ارتقاء پایه
 • داوطلبان آزمونهای کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه
 • داوطلبان آزمونهای تحصیلات تکمیلی
 • اساتید و دانشجویان رشته‌های شهرسازی

سرفصلها و مباحث کتاب:

قوانین

 1. قانون راجع به تاسیس وزارت آبادانی و مسکن
 2. قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن
 3. قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن
 4. قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 5. قانون شهرداری ها
 6. قانون نوسازی و عمران شهری
 7. قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
 8. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت
 9. قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
 10. قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها
 11. قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
 12. قانون افراز و فروش املاک مشاع
 13. قانون احداث تونل مشترک شهری
 14. قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
 15. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
 16. قانون ایجاد شهرهای جدید
 17. قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران
 18. قانون اراضی شهری
 19. قانون زمین شهری
 20. قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 21. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 22. اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 23. موادی از قانون مدنی

آیین نامه ها

 1. آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی
 2. آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
 3. آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
 4. آیین نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری
 5. آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
 6. آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
 7. آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
 8. آیین نامه اجرایی بند(ج) ماده 193 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 9. آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید
 10. آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران
 11. آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور
 12. آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری
 13. آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

دستورالعمل ها و مصوبات

 1. دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک
 2. تصویب نامه در مورد اجازه تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرهای صنعتی
 3. طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها

ضوابط و مقررات

 1. ضوابط شهرسازی و معماری در ارتباط با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
 2. ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها
 3. ابطال قسمت اول مصوبه مورخ ۰۳-۱۰-۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها
 4. ضوابط تامین فضای سبز کنار اتوبان ها و بزرگراه ها و معابر درجه 1 و2
 5. ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۷-۰۲-۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی توسط دیوان با عنوان ضوابط تامین فضای سبز کنار اتوبان ها و بزرگراه ها و معابر درجه1 و 2
 6. ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین
 7. ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی
 8. انتقال دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهرها به خارج از محدوده
 9. ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های توسعه شهری
 10. ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری اسلامی
 11. ضوابط و مقررات پاکسازی و بهسازی نماها و جداره های شهری

ضوابط حریم

 1. حریم مخازن، تاسیسات آبی، کانال های عمومی، آبرسانی، آبیاری و زهکشی
 2. حریم خطوط انتقال نیروی برق
 3. حریم راه آهن و راه ها
 4. حریم فرودگاه ها
 5. ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه ها در محدوده استحفاظی و حریم شهرها
 6. لزوم حفظ حریم تصفیه خانه های فاضلاب

طرح های شهرسازی و معماری

 1. طرح های شهرسازی و معماری
 2. طرح جامع سرزمین
 3. طرح کالبدی ملی
 4. طرح توسعه و عمران(جامع) ناحیه ای
 5. طرح مجموعه شهری
 6. طرح جامع شهر
 7. طرح تفصیلی
 8. طرح های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت ها
 9. طرح آماده سازی توسعه های جدید در شهرها
 10. طراحی شهری
 11. طرح تفصیلی موضوعی
 12. طرح تفصیلی موضعی
 13. طرح هادی شهری
 14. طرح شهرهای جدید
 15. طرح شهرک های مسکونی
 16. طرح سایر شهرک ها
 17. طرح هادی روستا
 18. طرح های ویژه

آمایش سرزمین

 1. تهیه طرح آمایش سرزمین
 2. ضوابط ملی آمایش سرزمین

منابع و ماخذ