توضیحات

کتاب اطلاعات تکنیکی انواع طرح ها و برنامه های شهرسازی ایران از سطح ملی تا سح محلی ویژه آزمونهای نظام مهندسی (آزمون شهرسازی) تألیف مهندس محمد عظیمی آقداش انتشارات نوآور

قابل استفاده برای:

 • داوطلبان آزمونهای نظام مهندسی
 • داوطلبان آزمونهای ادواری و ارتقاء پایه
 • داوطلبان آزمونهای کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه
 • داوطلبان آزمونهای تحصیلات تکمیلی
 • اساتید و دانشجویان رشته‌های شهرسازی

سرفصلها و مباحث کتاب:

 1. تعاریف و مفاهیم
 2. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 3. سابقه طرح‌های توسعه شهری
 4. انواع طرح‌های شهرسازی
 5. فرآیند تهیه طرح‌های شهری
 6. ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های شهرسازی ایران
 7. نحوه بررسی و تصویب طرح‌های شهرسازی
 8. آمایش سرزمین و طرح کالبدی ملی
 9. طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی شهری
 10. طرح‌های نوسازی و بهسازی
 11. افراز، تفکیک و آماده‌سازی
 12. شهرک و شهر جدید
 13. تقسیمات کالبدی، کاربری و سرانه‌های شهری