• خلاصه مباحث اساسی و کاربردی دروس تخصصی دکتری مدیریت آموزشی در دو جلد کتاب
  • معرفی مطالب مهم و نکات برتر منابع و آزمون ها دکتری مدیریت آموزشی
  • تدوین سرفصلهای اصلی دکتری مدیریت آموزشی در دو جلد کتاب
  • تست های شبیه سازی شده و تألیفی آزمون Ph.D
  • تست های طبقه بندی شده آزمونهای دکتری دوره های گذشته 91 تا 96
  • پاسخنامه کلیدی و تشریحی

شامل دروس (سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی) – آمار و روش تحقیق – فلسفه، مبانی و اصول تربیت – نظارت و راهنمایی آموزشی)