خرید اینترنتی کتاب مجموعه سوالات دکتری مدیریت آموزشی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی) – سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی) – نظارت و راهنمایی آموزشی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری

کتاب تست کنکور دکتری مدیریت آموزشی