بسته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی پارسه شامل 8 جلد کتاب با عناوین ذیل می‌باشد:

  1. روانشناسی بالینی (506 صفحه)
  2. زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی (285 صفحه)
  3. علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (237 صفحه)
  4. آمار و روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی (474 صفحه)
  5. روانشناسی مرضی (397 صفحه)
  6. روانشناسی رشد (291 صفحه)
  7. روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان (282 صفحه)
  8. روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی (275 صفحه)

سبک و شیوه آموزشی تمام کتابهای موجود در این پکیج به این صورت است که در ابتدا مباحث اساسی و کاربردی به همراه نکات مهم و کلیدی آن درس منطبق بر سرفصلهای وزارت علوم بیان شده است. در بین مباحث هر فصل و همچنین در انتهای هر فصل تست‌های تألیفی و تست‌های آزمونهای سراسری دوره‌های گذشته مرتبط با هر فصل همراه با پاسخ آنها گردآوری و ارائه شده است.

پکیج ارشد روانشناسی بالینی پارسه یک منبع مطالعاتی کامل برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد بوده و دانشجو با مطالعه صحیح کتاب‌های موجود در این پکیج می‌تواند به سطح آمادگی بالایی در هر درس برسد.