کتاب سوالات استخدامی دبیری معارف اسلامی بهمراه بخش توضیحات احکام و تفسیر شامل دروس:

علوم و تفسیر قرآن (255 سوال با پاسخ تشریحی)

آیین زندگی (170 سوال با پاسخ کلیدی)

اندیشه اسلامی 1 و 2 (777 سوال با پاسخ تشریحی)

شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه (223 سوال با پاسخ کیلیدی و تشریحی)

بخش آموزش و توضیحات احکام و تفسیر بهمراه نکات مهم

مطلب مرتبط مفید 👈 منابع آزمون استخدامی دبیری معارف آموزش و پرورش