در صورتی که یکی از داوطلبین کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی هستید، می‌توانید برای محک زدن دانش و مطالعاتی که برای دروس این آزمون انجام دادید از کتاب سوال های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی جلد پنجم انتشارات پردازش استفاده کنید.

جلد 5 این کتاب شامل سوالات آزمون سراسری سال‌های 93 تا 98 بوده و دارای عناوین درسی ذیل است:

  • زبان عمومی و تخصصی
  • صرف و نحو
  • تاریخ ادبیات
  • معانی بیان بدیع
  • ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی
  • ترجمه عربی به فارسی و برعکس
  • مهارت‌های زبانی

همچنین در صورتی که قصد شرکت از آزمون‌های استخدامی را دارید می‌توانید با خرید کتاب تست زبان و ادبیات عربی پردازش، اقدام به حل سوالات مختلف کرده و در آخر پاسخ تشریحی آن‌ها را نیز مشاهده و با پاسخ‌های خود مقایسه کنید.