کتاب 7 گنج آزمون وکالت شامل مجموعه آزمونهای وکالت از سال 92 تا 97 با پاسخنامه تشریحی و مبحثی از موسسه علمی آموزشی فراهدف می‌باشد. همچنین در این کتاب موضوعات ✅برنامه ریزی جمع بندی آزمون وکالت ✅شاخصه‌های شبیه‌سازی آزمون ✅نکات تست‌زنی و مدیریت زمان آزمون ✅نحوه تکمیل جدول اشکالات درسی، نیز مورد بررسی و آموزش قرار گرفته است.