کتاب مجموعه آزمونهای وکالت با پاسخنامه تشریحی موسسه طرح نوین تألیف و گردآوری: حمیدرضا خانی (کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

شامل سوالات آزمونهای وکالت از سال 92 تا سال 98 دروس حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا، اصول فقه با پاسخنامه کاملا تشریحی

منطبق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹