بازارها و موسسات مالی نقش بسزایی در اندازه‌گیری و مدیریت ریسک ایفا می‌کنند. آنچه در این کتاب واضح است حرکت بازارهای مالی داخلی و خارجی به سمت یکپارچگی است. در چنین فضایی، واسطه‌های مالی به سمت صنعت خدمات مالی واحدی گام برمی‌دارند. مطالب تحلیلی کتاب بازارها و نهادهای مالی (Institutions and Markets Financial) تالیف ساندرز و کورنت با ترجمه دکتر رضا تهرانی و دکتر عسگر نوربخش می‌تواند برای تمامی دانشجویان مقاطع مختلف مفید واقع شود.

به‌علاوه، تاکید کتاب حاضر بیشتر بر مباحثی است که بازارها و موسسات مالی در محیط فعالیت خود با آن مواجه هستند. ابزارهای عملیاتی مهمی همچون نحوه انتشار و معامله در بازارهای مالی و نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و کاربردهای وام، از جمله مواردی هستند که اگر دانشجویان خود را به این مهارت‌ها مجهز نمایند قادر خواهند بود در این محیط پویا، به مدیریت بازارها و مؤسسات مالی بپردازند. دانشجویان با استفاده از روشها و ابزارهای عملی که در این کتاب با آن آشنا خواهند شد، می‌توانند عملکرد بازارها و موسسات مالی پیشرفته را درک نمایند.

این کتاب با توجه به پوشش سرفصلهای درسی دانشجویان مالی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و به روز بودن اطلاعات آن، منبع بسیار مناسبی برای دانشجویان و داوطلبان آزمونهای تحصیلات تکمیلی است.