مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کلیدواژه آزمون نظام مهندسی نقشه‌ برداری  از انتشارات نوآور اثر محمد میرزاعلی

کلیدواژه آزمون نظام مهندسی نقشه‌ برداری, شامل شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری و تشریح کامل سوالات آزمون نقشه برداری برای آمادگی داوطلبان آزمون نظام مهندسی نقشه برداری تهیه و تنظیم شده است. و شامل کلیدواژه های:

  • واژه های کلیدی سوالات آزمون نظام مهندسی ادوار گذشته
  • مباحث 1، 2، 12، 21 و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
  • دستورالعمل تیپ نقشه‌برداری نشریه 95 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
  • دستورالعمل‌های تیپ نقشه‌برداری نشریه شماره 1-119، 2-119، 3-119، 4-119، 5-119، 6-119، 7-119 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
  • تشریح کامل سوالات آزمون‌های نقشه‌برداری (انتشارات نوآور- مولف: دکتر ایرج جزیریان، مهندس حسن همراز)
  • شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری (انتشارات نوآور- مولف: مهندس میرزاعلی)