مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری از انتشارات نواور اثر دکتر ایرج جزیرئیان و مهندس حسن همراز

کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری, شامل کلیه آزمون های ادوار گذشته به همراه شرح کامل سوالات برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته نقشه برداری تهیه و تدوین شده است و تمامی سوالات تا آزمون مهر ۱۳۹۹با پاسخهای تشریحی را پوشش داده است.

  • به همراه کلیدواژه
  • بـه همراه خلاصه فرمول‌های مورد نیاز آزمون‌ها
  • نـکات جامع کـاربردی و اجرایی مرتبط با هر سؤال
  • پـاسخنامـه کاملاً تشریحی از اولین دوره تاکنون
  • بـر اسـاس آخـرین ویـرایش و سـرفصل‌های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان
  • شـورای تـدویـن مقـررات ملـی سـاختـمـان