مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان اثر دکتر حمیدرضا اشرفی از انتشارات نوآور

کتاب گودبرداری و سازه‌های نگهبان, بر اساس جدیدترین ویرایش مقررات ملی ساختمان و سایر دستورالعمل ها و آیین نامه های کشور تدوین شده است و شامل ویرایش جدید نمودارهای کمک طراحی و نقشه های سازه های نگهبان خرپایی به انضمام دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی، مبانی و روش های مهندسی تخریب ساختمان ها می باشد.

مباحث این کتاب از پایه شروع شده و در قالب بسیار مفهمومی ارائه شده است و تمامی ضوابط در آخرین ویرایش دستورالعمل ها و آیین نامه های مختلف کشور ارائه شده است.

قابل استفاده برای:

  • ویژه دوره های ارتقاء پایه
  • مهندسین عمران و معماری
  • مهندسین طراح، نظارت و اجرای ساختمان

می باشد. کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان, توسط دکتر حمید رضا اشرفی (عضو کمیته تخصصی تدوین مبحث نهم ملی ساختمان، مدرس رسمی سازمان نظام مهندسی و عضو هیات علمی دانشگاه رازی) تالیف شده است.