مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800) اثر دفتر تدوین وترویج مقررات ملی ساختمان از انتشارات نشر توسعه ایران

آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله, مجموعه ای از استانداردها و آیین نامه های ساختمانی ایران است.هدف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمانها در برابر اثرهای ناشی از زلزله است. آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله برای طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه، فولادی، چوبی و ساختمان های با مصالح بنایی به کار می رود.

این آیین نامه مناسب کلیه دانشجویان ویژه مهندسی عمران و آزمونهای نظام مهندسی نظارت، اجرا ، محاسبات می‌باشد.