کتاب سوالات دکتری آبیاری و زهکشی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ (کتاب تست کنکور دکتری آبیاری و زهکشی) با پاسخ کاملا تشریحی و ذکر نکات آموزشی در پاسخ‌ها 

شامل دروس: