کتاب زبان تخصصی تاریخ و باستان شناسی مدرسان شریف علاوه بر ارائه متون آزاد از کتب مرجع به زبان انگلیسی، شامل مجموعه واژگان منتخب مورد نیاز دانشجویان است و با هدف رفع نیاز دانشجویان رشته‌های باستان‌شناسی، تاریخ و ایران‌شناسی به کتابی جامع که با استفاده از آن بتوانند نیاز به آمادگی برای شرکت در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری را برطرف سازند، تهیه شده است.

مطالب ارائه شده در فصول این کتاب شامل مبانی نظری، دوران‌های پارینه سنگی، نوسنگی، مس سنگی، عصر مفرغ، عصر آهن، حکومت ایلام، هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، ساسانیان، دوران صدر اسلام، سلجوقیان و غزنویان، ایلخانیان، تیموریان، صفویان، افشاریه و زندیه، پهلوی، قرون وسطی و بررسی مختصر صلیبیون می‌باشد.

متون مرتبط با درس مذکور به صورت سلیس ترجمه شده است، در انتهای متون، لغات تخصصی همان درس در قالبdefinition ، لغات عمومی (General) تحت عنوان vocabulary، سؤالات تألیفی تحت نام summative test آورده شده است که می‌تواند کمک شایانی به داوطلبان در تفهیم دروس و تمرین در تست زنی کند. و نهایتاً بخشprogress test در انتهای هر درس قرار داده شده است که شامل سؤالات زبان تخصصی سراسری و آزاد به صورت طبقه‌بندی شده می‌باشد.

از آن‌جایی که کتاب برای دانشجویان و داوطلبان رشته ایران‌شناسی نیز قابل استفاده می‌باشد به سؤالات سراسری این رشته نیز پاسخ داده شده است.

در انتهای کتاب 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان قرار داده شده است.