کتاب حسابرسی مدرسان شریف علاوه بر بحث های علمی و فنی، جنبه های عملی امور را نیز مورد توجه قرار داده است و از آخرین منابع علمی منتشر شده در زمینه حسابرسی با ارائه نکات کنکوری و مثال ها در داخل متن کتاب به نسبت هر فصل استفاده شده است.

کتاب حسابرسی شامل شرح و توضیح تست‌های نکته‌دار و طبقه‌بندی کلیه تست‌های کنکور سراسری و آزاد حسابداری از سال 70 تاکنون و ارائه آزمون در انتهای هر فصل است.

در انتهای کتاب 6 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان است.