توضیحات

کتاب درس و کنکور کارشناسی ارشد سازمان‌ های بین الملل موسسه ماهان تألیف مرتضی شکری گلدره و حدیث آسمانی (چاپ چهارم – 1395) شامل:

 • شرح کامل درس سازمان‌ های بین الملل بر اساس آخرین تغییرات سر فصل‌های آزمون کارشناسی ارشد
 • سؤالات طبقه بندی شده سازمان‌ های بین الملل از آزمونهای ارشد سراسری به همراه پاسخ تشریحی
 • سؤالات طبقه بندی شده سازمان‌ های بین الملل از آزمونهای ارشد آزاد به همراه پاسخ تشریحی
 • بیش از 650 تست کنکور کارشناسی ارشد سال های گذشته بهمراه پاسخ تشریحی
 • بررسی جداگانه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد از سال 1378 تا 1395

بخشی از مقدمه مؤلف کتاب ارشد سازمان‌ های بین الملل ماهان (مرتضی شکری گلدره و حدیث آسمانی):

نظر به گستردگی مبحث سازمان‌ های بین الملل و نیز برای جلوگیری از سردگمی داوطلبان این رشته گردآورندگان این کتاب سعی کرده که مهمترین و اصلی ترین مباحث این درس در قالب یک مجموعه درآورده تا راهنمائی باشد برای جویندگان علم و دانش.

مجموعه حاضر در برگیرنده مباحث اصلی و  نکات کلیدی و نیز دارای تست ‌هاس تألیفی مربوط به هر فصل و نیز آزمون‌های سراسری چند سال اخیر می‌باشد.

گردآرنده هرگز بر این باور نیست که مراجعه به این مجموعه آمادگی کامل را برای داوطلبان جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد فراهم می‌سازد، بلکه تنها قدمی است برای آشنائی داوطلبان و آماگی برای شرکت در آزمون سراسری و در واقع ابن مجموعه یک منبع مکمل نگریست و داوطلبان باید دیگر منابع موجود و مربوط به درس سازمان‌ های بین الملل را بطور دقیق و عمیق مورد مطالعه قرار دهند.

فهرست مطالب کتاب ارشد سازمان‌ های بین الملل ماهان:

 1. ویژگی‌های کلی و مشترک و چهارچوب های نظری سارمان‌های بین المللی
 2. جامعه ملل
 3. سازمان ملل متحد
 4. ارکان فرعی سازمان ملل متحد
 5. ایران و سازمان ملل متحد
 6. سازمان‌های منطقه ای