• خلاصه مباحث اساسی و کاربردی دروس تخصصی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی
  • منتخب تست های طبقه‌بندی شده آزمونهای دکتری دوره‌های گذشته تا آزمون سال 98
  • تست‌های طبقه‌بندی شده تألیفی و شبیه‌سازی شده آزمون Ph.D با پاسخنامه

شامل دروس:

  • آمار و سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
  • فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
  • بیوشیمی و متابولیستم ورزشی