• آموزش مباحث تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات IT در قالب ارائه خلاصه مباحث کاربردی بهمراه نکات مهم و کلیدی دروس تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات IT
  • شامل دروس ساختمان داده ها – طراحی الگوریتم – معماری کامپیوتر – سیستم عامل – اصول طراحی پایگاه داده ها – شبکه های کامپیوتری – مهندسی نرم افزار – اصول و مبانی مدیریت – هوش مصنوعی)
  • ارائه راهنمای مصاحبه حضوری
  • مباحث و تست های روانشناسی (روانشناختی) برای موفقیت در آزمون استخدامی