• آموزش مباحث تخصصی مهندسی کامپیوتر در قالب ارائه خلاصه مباحث کاربردی بهمراه نکات مهم و کلیدی دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر
  • شامل دروس  روش های محاسبات عددی – مبانی کامپایلر – ساختمان داده ها – پایگاه داده ها – معماری کامپیوتر – سیستم عامل – مدار الکتریکی – مدار منطقی – نظریه زبان ها و ماشین ها)
  • ارائه راهنمای مصاحبه حضوری
  • مباحث و تست های روانشناسی (روانشناختی) برای موفقیت در آزمون استخدامی