• پوشش کامل مباحث و نکات برنامه ریزی راهبردی و مدیریت برند
  • تست های طبقه بندی شده برنامه ریزی راهبردی و مدیریت برند
  • سوالات بازاریابی آزمون دکتری 96 با پاسخ تشریحی

این کتاب به همراه کتاب مدیریت بازاریابی از همین نویسنده و ناشر، عالی ترین منبع مطالعاتی برای آمادگی آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی می باشد