کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری برنامه ریزی درسی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی ) – نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس – اصول و مبانی برنامه ریزی درسی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری