• خلاصه مباحث اساسی و کاربردی دروس تخصصی دکتری برنامه ریزی درسی در دو جلد کتاب
  • معرفی مطالب مهم و نکات برتر منابع و آزمون ها دکتری برنامه ریزی درسی
  • تدوین سرفصلهای اصلی دکتری برنامه ریزی درسی در دو جلد کتاب
  • تست های شبیه سازی شده و تألیفی آزمون Ph.D
  • تست های طبقه بندی شده آزمونهای دکتری دوره های گذشته 91 تا 97
  • پاسخنامه کلیدی و تشریحی

شامل دروس (اصول و مبانی برنامه ریزی درسی, الگوهای تدریس, آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی), فلسفه، مبانی و اصول تربیت, نظریه‌های یادگیری)