کتاب سوالات دکتری مدیریت دولتی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ (کتاب تست دکتری مدیریت دولتی) با پاسخهای کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی – نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری