کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری مشاوره ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و روش تحقیق) و کارشناسی ارشد شامل (اصول و فنون و نظریه های مشاوره و روان درمانی – روانشناسی شخصیت)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری