کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری ترجمه ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تدریس زبان شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق در ترجمه – نظریه های ترجمه – نقد ترجمه – فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه)
  • زبان انگلیسی – عمومی (خاص)
  • استعداد تحصیلی دکتری