سوالات دکتری زبان و ادبیات انگلیسی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ (کتاب تست کنکور دکتری زبان و ادبیات انگلیسی) با پاسخهای کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سیری بر تاریخ ادبیات انگلیسی 1 و 2 – فنون و صناعات) و کارشناسی ارشد شامل (نقد ادبی – داستان بلند – دوره های ادبی (ادبیات قرن 17 و 18 – شناخت ادبیات – شعر معاصر انگلیسی))
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری