کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری زبان و ادبیات انگلیسی ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سیری بر تاریخ ادبیات انگلیسی 1 و 2 – فنون و صناعات) و کارشناسی ارشد شامل (نقد ادبی – داستان بلند – دوره های ادبی (ادبیات قرن 17 و 18 – شناخت ادبیات – شعر معاصر انگلیسی))
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری