کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری مدیریت صنعتی ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها (کتاب تست دکتری مدیریت صنعتی)

  • شامل سوالات مجموعه دروس تخصصی مدیریت صنعتی ؛ استعداد تحصیلی دکتری ؛ زبان انگلیسی دکتری از 91 تا 98 با پاسخ تشریحی