• شرح درس به همراه هزاران نکته کلیدی و مهم
  • حاوی اطلاعات جامع هنری از دوره کاردانی تا دکتری هنر
  • 3000 سوال تستی به شیوه کنکورسراسری از اصلی ترین منابع
  • 500 تست برگزیده از آزمونهای سراسری و دانشگاه آزاد سالهای قبل
  • دو سری آزمون به شیوه کنکور سراسری کارشناسی ارشد جهت سنجش داوطلبان