در کتاب فرهنگ ، هنر و ادبیات ایران و جهان مدرسان شریف که میکرو طبقه‌بندی شده می‌باشد، اطلاعات مهم و معتبر از میان کتاب‌هایی که مرجع اصلی کنکور ارشد هنر هستند، انتخاب شده و با نثری روان و ساده برای دسترسی هرچه مفیدتر و آسان‌تر در چهار فصل«تاریخ هنر ایران»،‌ «تاریخ هنر جهان»، «تاریخ ادبیات ایران» و «تاریخ ادبیات جهان»  گرد آوری شده.

در این کتاب بعد از متن فصل، سؤالات آزمون‌های سراسری مرتبط با آن فصل از سال‌ 84 تا 96 و آزاد از سال 81 تا 86 با پاسخ کاملاً تشریحی آورده شده است.

در انتهای هر فصل تعدادی تست تألیفی تحت عنوان آزمون فصل، قرار گرفته که پاسخ این سؤالات به‌صورت کلیدی در انتهای کتاب آمده‌ است.