کتاب سوالات کارشناسی ارشد معماری آزمونهای 88 تا 98 با پاسخ کاملا تشریحی بهمراه ذکر منبع مرجع برای پاسخهای تشریحی و بیش از 2000 نکته آزمونی

کتاب تست ارشد معماری یک منبع بسیار ویژه برای داوطلبان شرکت در کنکور ارشد رشته معماری می‌باشد، زیرا پاسخ‌های سوالات به صورت واقعا تشریحی ارائه شده، همچنین پاسخها شامل نکات آموزشی همراه با معرفی منبع مرجع هر پاسخ می‌باشند، لذا این کتاب مجموعه‌ای است که می‌تواند در فرصت کوتاه به داوطلبان مطالب درسی را تا حدودی آموزش داده و وسیله‌ای است تا داوطلب بتواند مروری بر آموخته‌های قبلی خود داشته باشد و به‌همین جهت یک منبع عالی برای مطالعه‌ی کاملا مفهومی سوالات آزمونهای ارشد معماری می‌باشد.