کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری معماری ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مبانی نظری معماری – مبانی تکنولوژی معماری ) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی نظری معماری پیشرفته – تکنولوژی معماری پیشرفته)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری