کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری مهندسی پلیمر ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

شامل سوالات دکتری مجموعه دروس تخصصی مهندسی پلیمر ؛ استعداد تحصیلی دکتری ؛ زبان انگلیسی دکتری