کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری نرم افزار و الگوریتم 97 96 95 94 93 92 91 با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها (7 سال سوالات آزمون دکتری)

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم های عامل پیشرفته – پایگاه داده های پیشرفته)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری