• شرح کامل درس آمار و احتمال 1 بهمراه مثال ها و تمرین های متنوع و متعدد

  • همراه با تست های تألیفی و تست های کنکورهای ارشد سراسری با حل تشریحی

  • ویژه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، برنامه ریزی شهری، محیط زیست، GIS