• تست های معادلات دیفرانسیل کنکورهای ارشد دوره های گذشته برای تمامی رشته ها

  • حل کاملا تشریحی کلیه تست ها به همراه نکات آموزشی

در جلد اول به آموزش درس معادلات دیفرانسیل به همراه حل تستهای منتخب از کنکورها پرداخته شده است و جلد دوم شامل تستهای آزمونهای کارشناسی ارشد تمامی گرایشها به همراه حل تشریحی آنها است.

»» مشاهده جلد اول کتاب «« (جلد اول شامل آموزش درس معادلات دیفرانسیل بهمراه حل تست های منتخب کنکور)