• شرح بسیار کامل مباحث معادلات دیفرانسیل بر اساس جدیدترین سرفصلهای آموزش عالی

  • مثال ها و تمرین های متنوع و متعدد در بین مباحث هر فصل

  • سوالات منتخب معادلات دیفرانسیل منتخب از کنکوها با حل تشریحی

در جلد اول به آموزش درس معادلات دیفرانسیل به همراه حل تستهای منتخب از کنکورها پرداخته شده است و جلد دوم شامل تستهای آزمونهای کارشناسی ارشد تمامی گرایشها به همراه حل تشریحی آنها است.

»» مشاهده جلد دوم کتاب «« (جلد دوم، بانک سوالات معادلات دیفرانسیل کنکورهای ارشد دوره های گذشته برای تمامی رشته ها می باشد)