• شرح بسیار کامل مباحث الکترومغناطیس به همراه نکات مهم و کلیدی

  • مثال ها و تمرین های متنوع و متعدد در بین مباحث هر فصل

  • سوالات طبقه بندی شده منتخب از آزمونهای سراسری گذشته و تست های تألیفی استاندارد

  • حل کاملا تشریحی کلیه مثال ها و تست ها به همراه نکات آموزشی

قابل استفاده دانشجویان کارشناسی برق، فتونیک، فیزیک و داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد