مهندس عزیز، با استفاده از این کتاب احتمال قبولی خود را در آزمون نظام مهندسی افزایش دهید:

  • ابتدا با خواندن سوال مطرح شده در آزمون، مهم‌ترین کلمه (کلید واژه) را در صورت سوال بیابید.
  • سپس با مراجعه به این کتاب، مبحث و صفحه و شماره بند کلمه مورد نظر را پیدا کنید.
  • با مطالعه بند موردنظر، با احتمال بیشتر از 90% به سوال درست پاسخ خواهید داد.