کتاب تحلیل سازه ها (سری جدید) انتشارات سری عمران اثر احمد جوزدانی, نادر فنائی شامل:

  • آموزش کامل کلیه مطالی درسی بر اساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان
  • جمع آوری کلیه تست های آزمون های نظام مهندسی گذشته
  • پاسخنامه کاملا تشریحی برای تمامی سوالات
  • نکات کاربردی، اجرایی و مهندسی