کتاب طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه (ویژۀ آزمون نظارت) انتشارات سری عمران اثر زهرا آهنگر شامل:

  • آموزش ساده‌ی کلیه مطالب موردنیاز برای آزمون‌های نظارت و اجرا
  • ارائه روشی ساده برای دوره‌ی سریع مطالب مبحث نهم و راهنمای قالب بندی
  • پوشش کامل نکات مهم کتاب راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه
  • بررسی کلیه تست‌های آزمون‌های نظام مهندسی سال‌های گذشته
  • ارائه تست‌های تألیفی احتمالی جهت آزمون‌های نظارت و اجرا